DHL 運費表

本網寄至以下國家地區,運費相同: (重量為加上包材之總量;不滿一公斤依DHL規定以一公斤計算)

美加;亞洲中國/台灣/香港/韓國/日本;東南亞

最大重量不得過於20kg

公斤       歐元
~1公斤

 

1.1~2 公斤

   26.00€

 

28.00 €

3公斤   34.00 €
4公斤   37.00 €
5公斤   40.00 €
6公斤   42.00 €
7公斤   45.00 €
8公斤   47.00 €
9公斤   50.00 €
10公斤   53.00 €
11公斤   55.00 €
12公斤   59.00 €
13公斤   61.00 €
14公斤   63.00 €
15公斤   66.00 €
16公斤   68.00 €
17公斤   71.00 €
18公斤   73.00 €
19公斤   76.00 €
20公斤   78.00 €

 

*包裹大小  長X寬X高 公分計

最小         15X11X1 公分

最大         120X60X60公分